Page 20 - fabrikartist.com
P. 20

gazete tasarımı             SurRealist                            Aylık Gazete


                                              Sayı. 01
                                              OCAK 12, 2015


             Sektörün en keyifli gazetesi.


                                            A is İstanbul’dan ‘
              ur Yap ’dan Bursa’ya                    A Plus’ Kampanya!
                                           Sur Yapı ve Hayat Holding
               milyar  ’li Yat r m                  işbirliği ile hayata geçirilen Axis
                                           İstanbul’un ‘A Plus Kampa-
                                           nya’ fırsatı ile ofis sahibi olmak
                                           isteyenlere yüzde 10 indirim
                                           sağlanıyor. Yüzde 25 peşin ve
                                           60 ay vade farksız ödeme de

                                           SUR YAPI

                                           Şehrin merkezinde
                                           modern ofisler!
                                           A Plus ofislerin bulunduğu Axis İstanbul’un
                                       METRO GARDEN
                                           ön girişinde Bayrampaşa Metro İstasyonu,
                                           arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu
            İstanbul’un Yeni Bir Vitrin’i Var!              yer alıyor. Metrobüse 600 metre mesafede
                                           bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki metro
                                           ile Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-
            Altan Elmas                          dar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin merkezi nok-
                                           talarına kolayca ulaşılabiliyor.
            SUR YAPI, sosyal tesisleri, dağ manzarası ve  220 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma  ekstil işbirliği ile hayata geçirilecek olan Sur
            alışveriş merkezi ile Sur Yapı MARKA Rezi- projesi olacak. Yapı MARKA Rezidans ve Alışveriş Merkezi,  » consenim, PG. 1
                                 ulaşım akslarınaerişim kolaylığı, yeni açılacak
            dans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki
                      1992 yılından bu yana yönetim ve iş merke- şehir parkına komşu olması ve merkezi konumu
            yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı MARKA
                      zleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, rezidans,  ile Nilüfer Bölgesinde Bursa’nın en değerli lo-
            Rezidans ve AVM, 316 lüks rezidans dairesi,  kasyonunda bulunuyor.
                      alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam
            home office ve alışveriş merkezinde bulunan
                      alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en presti-
            220 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma  jli rezidans ve alışveriş merkezi projesine imza  » consenim, PG. 1
            projesi olacak. 1992 yılından bu yana yönetim  atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile hay-
            ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, konut,  ata geçirilecek olan Sur Yapı MARKA Rezidans
            rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda  ve Alışveriş Merkezi, ulaşım akslarınaerişim
                      kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu
            yaşam alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en
                      olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölge-
            prestijli rezidans ve alışveriş merkezi projesine
                      sinde Bursa’nın en değerli lokasyonunda bulu-
            imza atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile  nuyor.
            hayata geçirilecek olan Sur Yapı MARKA Rezi-
            dans ve Alışveriş Merkezi, ulaşım akslarınaerişim  1992 yılından bu yana yönetim ve iş merke-
            kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu  zleri, endüstriyel tesisler, villa, konut, rezidans,
            olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölge- alışveriş merkezi gibi farklı formlarda yaşam
                      alanları üreten Sur Yapı, Bursa’nın en presti-
            sinde Bursa’nın en değerli lokasyonunda
                      jli rezidans ve alışveriş merkezi projesine imza
            bulunuyor. Sosyal tesisleri, dağ manzarası ve  atıyor. Sur Yapı ve Ekart Tekstil işbirliği ile hay- SUR YAPI
            alışveriş merkezi ile Sur Yapı MARKA Rezi- ata geçirilecek olan Sur Yapı MARKA Rezidans
            dans ve Alışveriş Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki  ve Alışveriş Merkezi, ulaşım akslarınaerişim
            yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı MARKA  kolaylığı, yeni açılacak şehir parkına komşu  Şehrin merkezinde
            Rezidans ve AVM, 316 lüks rezidans dairesi,  olması ve merkezi konumu ile Nilüfer Bölge- modern ofisler!
                      sinde Bursa’nın en değerli lokasyonunda bulu-
            home office ve alışveriş merkezinde bulunan
                      nuyor.
                                           A Plus ofislerin bulunduğu Axis İstanbul’un
                                           ön girişinde Bayrampaşa Metro İstasyonu,
              PROJELER                         arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu
             ROS NOSTO ODIT LAN ULLA FACIN HENIM .....................................................................1 AXIMPL. DUCESCIEMUS...................................................................................................4 EXER SUSCILIQUAT AD DOLORPE RATING EL ULLA FEUGUE ...........................................9 yer alıyor. Metrobüse 600 metre mesafede
             RAESEQCTET NIAM .........................................................................................................1 TO VE, MORUDE ...............................................................................................................4 LOREM ULLAOR ILIT EXERO ............................................................................................9 bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki metro
             SCIEM INE VERIPIO NSULIN ............................................................................................1 UGAIT AUGUE TAT ...........................................................................................................5 ALISMOD SECTE BLANDRE .........................................................................10
             ASTIUS PUBLIS ETRIDET ..................................................................................................1 ALISMOD BLANDRE .....................................................................................6 ET, CONSEQUIPIT NULLAM ALIS NUM IN UTAT ..............................................................10
             ACIDUISMODIO ...........................................................................................2 LOR ILIQUIS ALIQUIPIT ....................................................................................................6 VEL DOLUPTAT. .............................................................................................................10 ile Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-
             HENDION DUNT ...............................................................................................................2 HENDION DUNT ...............................................................................................................6 PUTE MOD EXMINIBH AUTEM .......................................................................................10
             AT ATUE ...........................................................................................................................2 ED DOLOBOR PERCILIS ....................................................................................................6 DO AUGAIT EUGAIT ...................................................................................11 dar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin merkezi nok-
             GIAM VER.........................................................................................................................2 AMCORPER UTAT .........................................................................................7 OSTO DOLORE VER IUSCI TAT VELIT AM NIT ...................................................................11
             TIO VERIUSC ILIQUAT ..................................................................................3 SIM DIT ACING ................................................................................................................7 FEU FACI ETUEROS NIM VOLOBOR ................................................................................11 talarına kolayca ulaşılabiliyor.
             ENIM IUSTO OD DOLORE VELENT WIS ALIQUIS ...............................................................3 VEL BLAM CONSENT ESTO ..............................................................................................7 ED ELIQUIP ISMODOL ...................................................................................................12
             RAESEQCTET NIAM .........................................................................................................3 NITALATORUS PROX NUM ...............................................................................................8 LIT NIAM ..................................................................................................13
             RAESEQCTET NIAM .........................................................................................................3 INT, CONSIMISQUAM FACTALABUS .................................................................................8 SERATUAM IUS PRICA ...................................................................................................13
             CULLA REM TUS ..........................................................................................4 VIDIIS NONSULA RITAMPL ..............................................................................................8 SERES NORUM MED ECONSUS INAM .............................................................................13 » consenim, PG. 1
             UNTERE EFFRE DIO SULTORUM .......................................................................................4 SUM ALISCIP ERCILLA .................................................................................9
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25