Background Image
Previous Page  16 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 114 Next Page
Page Background

gazete tasarımı

Tasarımı, yatı, ödeme

ko ullarıyla tam bir akılcı

proje olan Evora’nın satı ına

ba ladı. Samandıra’da yer

alan ve toplam 432 daireden

olu an Evora’da yatlar

77,700TL’den, pe inat

777TL’den ba lıyor

T

eknik Yapı, Samandıra’da doğa

ileözdeşleşenvemodernhayatın

özelliklerini taşıyan yeni bir

projeye başlıyor. Fenerbahçe

Samandıra tesislerinin hemen

yanında ve E-6 otoyolunun kenarında yük-

selecekolan432daireliEvora, ‘akıldolu’bir

projeolacak.

Proje’nin tanıtım toplantısında bilgi veren

Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi

Durbakayım, kapalı bir küpün,

tüm cephelere açılmış halini

gösterecek şekilde tasarımı

yapılan Evora’nın, yumu-

şak kıvrımlarıyla huzur-

lu hayatı simgelediğini

belirtti. “Evora’da yer

alan sosyal ve spor

tesisleri ile yaşam

alanları da akılcı bir

projenin parçaları ola-

rak yerleştirildi” şek-

linde konuşan Nazmi

Durbakayım, fiyatların ve

ödeme koşullarının da ay-

nı şekilde akılcı seviyelerde

olduğunu ifadeetti.

Daireleroptimumveminimalbüyüklükte

Yaklaşık 30 ayda tamamlanarak daire sa-

hiplerine teslim edilmesi planlanan Evora

projesindeki daire dağılımında denge un-

surları gözetildi. Daire tiplerinin tümü,

dört farklı cepheye bakacak şekilde dağılım

gösteriyor. Teknik Yapı’nın diğer projeler-

inde olduğu gibi küçük ve minimal tarzın

baskınlığı, Evora’da da kendini hissettiri-

yor.Projedeyer alan 218 adet 1+1 tipidaire,

projedeki toplam dairelerin yüzde 50,2’sini

oluşturuyor.

Yaşam tarzınızagöresosyal tesisler

Evora projesinin yaşam tarzıyla örtüşen so-

syal tesisler kapalı ve açık alanlarda

yer alıyor. Aydos ormanlarının

bol oksijenli havası altında

yapılabilecek spor aktivi-

teleri için 450 metrekare-

lik açık yüzme havuzu,

basketbol sahası, tenis

kortu, paten alanı, açık

yürüme yolları bulu-

nuyor. Spor sonrası

dinlenme ve temiz ha-

vanın tadını çıkarmak

için iseyaklaşık1.630met-

rekarelik göletin kenarında

yer alan kafeterya, Evora

sakinlerinehizmetverecek.

İki ayrı bölümde projelendirilen kapalı alan

sosyal tesislerin ilk bölümünde fitness,

plates, aerobik, cafe, fin hamamı, sauna,

masaj odaları, soyunma odaları yer alırken

diğer bölümde fitness, bilardo ve masa te-

sisi bulunuyor. Her daire için özel depo

bölümleri de sitenin altında yer alıyor. Pro-

jede tamamı 480 adetkapasiteliotoparkyer

alırken bunun 475 adedi kapalı alan olacak

şekildeyeraltına inşaedilecek.

Tamgüvenlik,yüksekkalitelidonatı

Teknik Güvenlik tarafından 7/24 olarak

güvenlik hizmeti verilecek projede, otoma-

syonmerkezinebağlıolarak çalışan,yangın

algılama detektörü, daire hırsız alarmı

olacak. Daire içinden, bina giriş kapısı

ile renkli görüntülü intercom bağlantısı,

otopark girişinde de ‘otomatik giriş kontrol

sistemi’bulunacak.

Her dairede Vitra veya muadili bir marka

seramik, Artema veya muadili bir marka

armatürler, Siemens veya muadili marka

ocak, fırın, marka bulaşık makinesi, dav-

lumbaz ile Franke veya muadili marka evi-

yekullanılacak.

Akıl küpü biçimdeği tirip

Evora’ya dönü tü

Türkiye’de ilk kez bir konut fuarında yeni

projesinin lansmanını gerçekleştiren Tek-

nik Yapı, Evora’da yer alan dairelerin yüzde

25’ni fuara özel fiyatla satışa sunuyor. Fua-

ra özel fiyat avantajını kaçırmak istemeyen-

ler için777TL’denbaşlayanpeşinatödeme-

leri kredi kartıyla da yapılabilecek. A Plus

Fuarı’ndayapılacaközelsatış için tahsisedi-

len 106 dairenin fiyatları 77.700 TL’den baş-

lıyor. Fuar ziyaretçileri 777 TL peşinat öde-

yerek,doğanınmerkezindebirdaireninsahi-

biolabilecek.Fuarda satışa sunulacak4ayrı

tipteki daireler için üç gün boyunca yüzde 5

indirim avantajı sunulacak. Yüzde 1 peşinat,

sıfır faiz ve 120 vadeli satış fırsatları, fuar süresinde de uygulanacak. Kira öder gibi

taksit ödemek isteyenler ise 120 aya kadar değişen seçeneklerde, belirleyecekleri

peşinata göre 505 TL’den başlayan

taksit avantajlarını tercih edebilecek.

T

oplam 20 dönüm arsa üzerinde 60.457 metrekarelik inşaat alanı

olacak şekilde projelendirme yapıldığını açıklayanTeknikYapıHold-

ingBaşkanıNazmiDurbakayım, binaların oturum alanının sadece 4.645

metrekare olacağı bilgisini verdi. Projenin yükseleceği zeminin yüzde

75’inden fazlası yeşilalanaayrılacağınıaktaranDurbakayım “Tasarımda

görüleceği gibi konut alanı olarak yükselen binaların da yüzde 50’sinin

üzerinde yeşil alan olacağı için toplam yeşil alanın genel proje içindeki

payının yüzde 85 olduğunu söylemek daha doğruolur” dedi.

Çatılar da yeşil alan

NAZMİDURBAKAYIM;

23

Ekim 2010

Cumartesi

İçindekiler

Deluxia’da

2.Etap

Satı larıBa ladı

ehrin renkli ya amından

vazgeçmeyenler için

2

sf.

Toplam702dairedenoluşanDeluxiaprojesindeyer

alanve farklı tip,büyüklükvecepheyesahip218

dairenin lansmanfiyatları ilesatışı,Ekimayısonuna

kadardevamediyor.

Cemiyet dünyasının kalbinin attığı Bağdat

Caddesi’nde Teknik Yapı’nın iki yeni binası

yükselecek ve bölgenin kişiliğine yakışır yüksek

kaliteyi sunacak.

Beto ber,Kocaelidepremi’nin

2,5katbüyüklüğündekisarsıntıyadayandı

GRC Dış Cephe Panel Sisteminin Türkiye’deki en

büyük fabrikasına sahip olan Betofiber, Kandilli

Rasathanesi’nde yapılan deprem testinden

başarıyla geçti.

460TLtaksitle

rezidans fırsatı Upcity’de

Teknik Yapı’ya aita arsa üzerinde yükselen Upcity

Residence’da erişebilir fiyatla satışa sunulan

Upcity Residence ‘da 461 TL taksitle daire sahibi

olma fırsatı sürüyor.

3

sf.

4

sf.

4

sf.

Uptwinsʼin müşteri yelpazesi

Genişliyor

3

Teknik Yapı, insan odaklı yapılara

İmza Atıyor

4